Tanya Glotova Danil Yaroschuk, Masha Zhemchuzhina

1424199892_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (2) 1424199825_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine 1424199931_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (3) 1424199946_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (4) 1424199971_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (5) 1424199987_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (6) 1424200003_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (7) 1424200018_Danil Yaroschuk_Dorohins Magazine (8) 1424200036_Masha Zhemchuzhina_Dorohins Magazine 1424200052_Masha Zhemchuzhina_Dorohins Magazine (2)

 

Producer: Masha Zhemchuzhina.
Photo: Danil Yaroschuk, Masha Zhemchuzhina.
Model: Tanya Glotova.
Style: Victoria Gogh.
MUAH: Polina Lopatina.
Assistants: Ksenia Frolova, Roman Golub.
Special thanks to Bedford Studio.

Читайте также:

Genia Nevolina by Eva Tokarchuk

Ksenya Yakubovskaya for Dorohins Magazine by Marat Mukhonkin

Victoria Bogoslavtceva by Danil Yaroschyk

Tania Lukashenko‬ by Igor Bogdanov

Asya Mardanyan by Anna Staselovich

Будущий мир, который ждет нас- каков он?


Поиск