Oksana Ryzhaya by Rostislav Brenych

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (4)

 

Photo: Rostislav Brenych
MUA and Hair: Катя Садовенко
Model: Оксана Рыжая
Style: Польцева Инеса
Photographer assistance: Дима Мельник
Огромное спасибо администрации Leopolis Hotel за предоставленные услуги!

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (2)

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (7)

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (6)

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (5)

Rostislav Brenych_Катя Садовенко_Оксана Рыжая_Польцева Инеса (3)

Читайте также:

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Vera Vladi by Sasha Kozlovich

Spivak Ekaterina by Makarova Darya

Loo Ade, Mailka Ussanbay by Daniyar Asylbek

Tania Lukashenko‬ by Igor Bogdanov

My Street Photography by Alexander Snihovskiy


Поиск