Alexander Pokatovich by Julia Ezepova

цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк (3) цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк (2) цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк (6) цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк (7) цирковое представление_работники цирка_съемка в цирке_модный цирк (8)

 

 

Photographer: Julia Ezepova.
Model: Alexander Pokatovich.
MUA\Hair: Anna Akhmatova.
Style: Mikhail Polyakov.
Clothes: JNBY.
Accessories designers: Raisa Itina, EMarkel.

Читайте также:

Genia Nevolina by Eva Tokarchuk

Ksenya Yakubovskaya for Dorohins Magazine by Marat Mukhonkin

Polina Bykova by Mary Semenchenko

Loo Ade, Mailka Ussanbay by Daniyar Asylbek

Vanya + Karina by Katerina Mane

My Street Photography by Alexander Snihovskiy


Поиск