Autumn Touch

Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров (3)Dress: Poustovit. Shoes: Model’s own.
Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров (4)
Dress: Masterpeace. Shoes: Model’s own.
Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров (7)
Dress: Poustovit. Underwear dress: Poustovit. Shoes: Saint Laurent Paris

Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров_фото модель в москве_фэшн съемка россия Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров_фото модель в москве_фэшн съемка россия

1. Dress: Poustovit. Underwear dress: Poustovit. Shoes: Saint Laurent Paris. 2 Leather Dress: Masterpeace Underwear dress: Poustovit Shoes: Saint Laurent Paris
Jane Johnson_Александра Всесвятская_Иван Озеров_фото модель в москве_фэшн съемка россияDress: Poustovit.

 

 

 

Photography: Ivan Ozerov.

Styling: Yana Korovina.

MUAH: Daria Agaphonova.

Model: Sasha Vsesvyatskaya.

Читайте также:

Oksana Ryzhaya by Rostislav Brenych

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Tanya Glotova Danil Yaroschuk, Masha Zhemchuzhina

Jane Ankomah by Roldugina Ekaterina

Victoria Bogoslavtceva by Danil Yaroschyk

THE SALVATION


Поиск