Jasmine Smith by Igor Mokhovyk

Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй (2) Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй (3) Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй (4) Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй (5) Jasmine Smith, Dorohins Magazine, Igor Mokhovyk, фотограф в нй, съемка в нй, стиль нй, фото нй, модель в  нй (6)

 

Photographer : Igor Mokhovyk.
Model : Jasmine.
Hair, MUA : Nanda Quero.
Art director : Helen Suleymanova.
Miami Beach, USA

Читайте также:

Nastya Tarasava by Julia Ivashkina

Ира Чемпион

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Tanya Glotova Danil Yaroschuk, Masha Zhemchuzhina

Katya Spivak by Amer Mohamad

Саша Масюк и Павел Довгаль


Поиск