Vilena Poterba, Anna Efremenko by Alexander Samoilenko

александр самойленко  1 александр самойленко 01александр самойленко 9 александр самойленко 2 александр самойленко 3 александр самойленко 4 александр самойленко 5 Александр самойленко 14 александр самойленко 8 александр самойленко 10 александр самойленко 11 александр самойленко 13

 

 

Photographer —Alexander Samoilenko.

Style — Alexander Samoilenko.

Make-up — Katya Ionova.

Models — Vilena Poterba and Anna Efremenko.

 

 

 

Читайте также:

Maria Buzak by Den April

Delphine by Rogov Sergey

Polina Bykova by Mary Semenchenko

Tanya Bant by Sasha Saharnaya

Tania Lukashenko‬ by Igor Bogdanov

Diana Djambulova by Julia Ezepova


Поиск