Slava Petrenko by Dmitriy Dordyuk

Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova 1424195847_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova (3) 1424195828_6_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova 1424195807_5_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova 1424195787_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova (2) 1424195747_4_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova 1424195735_2_Dmitriy Dordyuk_Slava Petrenko_Daria Popova

 

Photographer: Dmitriy Dordyuk.
Model: Slava Petrenko.
Style: Daria Popova.
Elaboration: Kate Gorshkova.
MUAH & hair: Svetlana Andreychenko.
Color correction: Denis Michaliov.
Retocuh: Alex Mind.
Location: Wonderland Studio.

Читайте также:

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Kate Panko by Diana Malinovskaya

Autumn Touch

Go Vegan by Julia Ezepova

Снежана Самохина - Настроение улиц

Будущий мир, который ждет нас- каков он?


Поиск