Polina Bykova by Mary Semenchenko

Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (2)

Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (3) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (4) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (5) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (6) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (7) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (8)

 

Photo: Mary Semenchenko.

Model: Polina Bykova ( KModels NY — mother agency).

Styling: Sasha Troschynska.

Mua: Olya Tokarenko.

Читайте также:

ALIN DI by Anton Sofiychenko

Loo Ade, Mailka Ussanbay by Daniyar Asylbek

Видео Анастасия Волконская-Решетова

Ksusha Belskaya by Anna Poddubnaya

Red passion - Alexandra Panika by Likachev Rostislav

Unstable NYC by Evgeniy Sorbo


Поиск