Polina Bykova by Mary Semenchenko

Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (2)

Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (3) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (4) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (5) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (6) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (7) Polina Bykova_sasha troschynska_olya tokarenko_Mary Semenchenko_модель Львов_фотограф Львов_Dorohins_KModels_mother agency киев (8)

 

Photo: Mary Semenchenko.

Model: Polina Bykova ( KModels NY — mother agency).

Styling: Sasha Troschynska.

Mua: Olya Tokarenko.

Читайте также:

Ира Чемпион

ALIN DI by Anton Sofiychenko

Ksenia Kovtunenko by Veronika Gubkina

Nastya Tkalich by Daniyar Sarseyev

Irina Hondina by Serge Kallashnikoff

My Street Photography by Alexander Snihovskiy


Поиск