Лукерья Покровская

Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (7) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (2) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (4) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (3) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (8) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (6) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (5) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (9)

Photographer — Andrey Koren’
Style — Olga Nagornaya
Model — Лукерья Покровская
Make-up Artist — Alexander Kodak
Barber — Guri Greval
Retouching — Andrey Koren’
Location — New Ton studio

Читайте также:

Mariya Radkovskya by Yulia Zhdan

Masha by Anna Goncharova

Ksenya Yakubovskaya for Dorohins Magazine by Marat Mukhonkin

Polina Bykova by Mary Semenchenko

Jane Ankomah by Roldugina Ekaterina

Хэллоуин by Марат Мухонкин


Поиск