Лукерья Покровская

Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (7) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (2) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (4) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (3) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (8) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (6) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (5) Лукерья Покровская_модель_инстаграм_фото (9)

Photographer — Andrey Koren’
Style — Olga Nagornaya
Model — Лукерья Покровская
Make-up Artist — Alexander Kodak
Barber — Guri Greval
Retouching — Andrey Koren’
Location — New Ton studio

Читайте также:

Nastya Tarasava by Julia Ivashkina

Oksana Ryzhaya by Rostislav Brenych

Victoria Paramonova by Alexey Yanbaev

Victoria Bogoslavtceva by Danil Yaroschyk

Asya Mardanyan by Anna Staselovich

Angela Jnets by Dorofeeva Yuliya


Поиск