Lisa Savicheva, Ekaterina Usoltseva by Vavilova Svetlana

Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (7) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (4) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (3) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (2) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (5) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (8) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (6) Светлана+Вавилова_Elen Mari_Елизавета+Савичева_Катюха+Усольцева_дорохинс+магазине (9)

 

 

Photographer: Vavilova Svetlana.
Mua: Lepyatskaya Maria.
Hair: Guzairova Elena.
Models: 1. Lisa Savicheva | VELVET MANAGEMENT
2. Ekaterina Usoltseva | AlexandriModels

Читайте также:

Delphine by Rogov Sergey

Islamova Kseniya by Natalie Karpushenko

Anastasiya Mospalenko by Olya Osokina

Red passion - Alexandra Panika by Likachev Rostislav

Хэллоуин by Марат Мухонкин

Amy Grace by Natasha Avdeyuk


Поиск