Kseniya Yakubovskaya by Marat Mukhonkin

1432232691_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская 1432232770_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (2) 1432232788_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (3) 1432232804_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (4) 1432232822_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (5) 1432232841_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (6) 1432232861_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (7) 1432232880_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (8) 1432232963_Марат Мухонкин_Дорохинс_Ксения Якубовская (9)

 

фотограф: Марат Мухонкин
mua: Ирина Верба
модель: Ксения Якубовская

Читайте также:

Genia Nevolina by Eva Tokarchuk

Islamova Kseniya by Natalie Karpushenko

Anastasiya Mospalenko by Olya Osokina

Polina Bykova by Mary Semenchenko

Tanya Bant by Sasha Saharnaya

Julia Ogun for Irina Rubina


Поиск