Katya Spivak by Amer Mohamad

1429017329_Katya Spivak_Stylist Sasha Umnova_Amer mohamad_Dorohins_magazine 1429017339_Katya Spivak_Stylist Sasha Umnova_Amer mohamad_Dorohins_magazine (2) 1429017354_Katya Spivak_Stylist Sasha Umnova_Amer mohamad_Dorohins_magazine (4) 1429017368_Katya Spivak_Stylist Sasha Umnova_Amer mohamad_Dorohins_magazine (3) 1429017391_Katya Spivak_Stylist Sasha Umnova_Amer mohamad_Dorohins_magazine (6)

 

Model: Katya Spivak.
Stylist: Sasha Umnova.
Photographer: Amer Mohamad.
Clothes: Apartement 26.

Читайте также:

Islamova Kseniya by Natalie Karpushenko

Katya Spivak by Amer Mohamad

Nastya Tkalich by Daniyar Sarseyev

Видео Анастасия Волконская-Решетова

Сто лет одиночества

Amy Grace by Natasha Avdeyuk


Поиск