Julia Ionina by Anastasia Arsenic

Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (3) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (10) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (4) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (5) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (6) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (7) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (9) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (8) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins (2) Julia ionina_Anastasia Arsenic_Sonya Rasova_Victoria Gogh_магазин Garage Russia_Dorohins

 

 

Model: Julia ionina

Photographer: Anastasia Arsenic

Retouch: Jhanna Galay
Hair stylist: Vladimir Levshin
Make-up: Sonya Rasova
Style: Victoria Gogh
Location: BEDFORD STUDIO
Благодарность магазину Garage Russia ( garagerussia.ru )

Читайте также:

Oksana Ryzhaya by Rostislav Brenych

Jasmine Smith by Igor Mokhovyk

Jane Ankomah by Roldugina Ekaterina

Helena Kornilovaby Sasha Saharnaya

Kate Panko by Diana Malinovskaya

Diana Djambulova by Julia Ezepova


Поиск