Helena Kornilovaby Sasha Saharnaya

Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (2) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (4) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (5) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (6) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (7) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (8) Dorohins Magazine_sasha saharnaya_helena kornilova_pregnant model_photo_pregnant modeling_,беременная модель вакансия (9)

 

Photo — Sasha Saharnya

Model — Helena Kornilova

Style — Anna Bakhareva

Hair — Olga Iudina
Make-up — Irina Ivanova
Выражаем благодарность за предоставленные для съемки вещи Backstage showroom

Читайте также:

Ksenya Yakubovskaya for Dorohins Magazine by Marat Mukhonkin

Katya Spivak by Amer Mohamad

Nastya Tkalich by Daniyar Sarseyev

Lisa Savicheva, Ekaterina Usoltseva by Vavilova Svetlana

Begimay Karybekova by Ekaterina Gnidenko

Unstable NYC by Evgeniy Sorbo


Поиск