Asya Mardanyan by Anna Staselovich

 

Ася МарданянАся Марданян 1Ася Марданян 3Ася Марданян 4

Ася Марданян 5Ася Марданян 6

Ася Марданян 9Ася Марданян 10

Ася Марданян 2

 

Photographer: Anna Staselovich

Style: Soffi Zak

Make Up: Nastya Redchyts

Model: Asya Mardanyan

 

Читайте также:

Delphine by Rogov Sergey

Tanya Glotova Danil Yaroschuk, Masha Zhemchuzhina

Vera Vladi by Sasha Kozlovich

Kate Panko by Diana Malinovskaya

Daria Elboom by Fernando

Yan Yubo by Katerina Mane


Поиск