Asya Mardanyan by Anna Staselovich

 

Ася МарданянАся Марданян 1Ася Марданян 3Ася Марданян 4

Ася Марданян 5Ася Марданян 6

Ася Марданян 9Ася Марданян 10

Ася Марданян 2

 

Photographer: Anna Staselovich

Style: Soffi Zak

Make Up: Nastya Redchyts

Model: Asya Mardanyan

 

Читайте также:

Ира Чемпион

Katya Spivak by Amer Mohamad

Helena Kornilovaby Sasha Saharnaya

Spivak Ekaterina by Makarova Darya

Видео Анастасия Волконская-Решетова

Diana Djambulova by Julia Ezepova


Поиск