Asya Mardanyan by Anna Staselovich

 

Ася МарданянАся Марданян 1Ася Марданян 3Ася Марданян 4

Ася Марданян 5Ася Марданян 6

Ася Марданян 9Ася Марданян 10

Ася Марданян 2

 

Photographer: Anna Staselovich

Style: Soffi Zak

Make Up: Nastya Redchyts

Model: Asya Mardanyan

 

Читайте также:

Genia Nevolina by Eva Tokarchuk

Masha by Anna Goncharova

Julia Ionina by Anastasia Arsenic

Helena Kornilovaby Sasha Saharnaya

Go Vegan by Julia Ezepova

Unstable NYC by Evgeniy Sorbo


Поиск